پروژه شماره 2:نجام آزمایشات دوره ای پروژه NGL 3100 دهلران

project

project

درباره پروژه

انجام آزمایشات دوره ای API, CO2, H2O , Salt Content, BS & W , آنالیز آب همراه با نفت و Gas Chromatograghy پروژه NGL 3100 دهلران

جزئیات پروژه

  • مشتری: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر
  • تاریخ: سال 1397
  • دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
  • آدرس اینترنتی: http://www.azar-co.com/fa/
فهرست