جزئیات پروژه

  • مشتری: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر
  • تاریخ: سال 1397 تا سال 1399
  • دسته بندی: تامین مواد شیمیایی
  • آدرس اینترنتی: http://www.azar-co.com/fa/

 

فهرست