واحد آزمایشگاه های تحقيقاتی، صنعتی و آموزشی

شرکت مانا دانش پاسارگاد، با داشتن نیروی انسانی با تجربه، فعال و با انگیزه خود و همچنین تجهیزات و دستگاه های پیشرفته و بعضا منحصر به فرد، توانایی انجام دامنه وسیعی از آزمایش های مورد نیاز را براساس دستورالعمل های استانداردهای بین المللی دارا می باشد. این آزمایش ها شامل:

تضمین جریان نفت و گاز در میادین نفتی و گازی  (Flow assurance study)

 

رفتار فازی سیال و آزمایشات  PVT و مطالعات مغزه

 

مشاوره میدانی در خصوص مطالعات انگیزش چاه و عملیات اسید کاری                                                              

 

مشاوره در خصوص راه اندازی و تجهیزآزمایشگاههای حوزه بالادستی                                                                   

 

 

مشاوره در خصوص فرمولاسیون، تهیه و خرید مواد شیمیایی مختلف  

 

 

لیست آزمایشات سرچاهی و اسید کاری

سرویس­های ارائه شده در حوزه عملیات اسیدکاری:

 1. تعیین میزان pH سیالات اسیدی شامل اسید برگشتی به صورت آنلاین در فیلد
 2. بررسی تطابق­پذیری سیال اسیدی با سیال مخزن
 3. بررسی کیفیت بازدارنده­های خوردگی در عملیات اسیدکاری

سرویس­های ارائه شده در حوزه سیالات نفتی:

 1. تعیین میزان رسوبات و آب در نفت (BS&W)
 2. تعیین محتوای وکس و آسفالتین در نفت
 3. تعیین مشخصات رسوبات جامد با استفاده از آنالیزهای XRD, XRF, FTIR, …
 4. بررسی کیفیت و عملکرد بازدارنده­های رسوبات آسفالتین و وکس (Wax and Asphaltene Inhibitors)
 5. تعیین گرانروی و چگالی نفت بر حسب تغییرات دما
 6. تعیین دمای تشکیل وکس (WAT) و دمای ناپدیدشدن وکس (WDT) در نفت
 7. بررسی کیفیت بازدارنده­های خوردگی

سرویس­های ارائه شده در حوزه سیالات گازی:

 • تعیین ترکیبات هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی گازی شامل CO2, H2S, N2, C1, C2, C3, ….. C12+
 • تعیین دقیق مشخصات گازها شامل جرم مولکولی، ارزش حرارتی، چگالی، ضریب تراکم­پذیری (Z-factor)
 • نمونه­ گیری گاز و میعانات همراه از تفکیک­ گر
 • آنالیز کامل میعانات گازی
 • تعیین دقیق ترکیبات گازی به صورت آنلاین در فیلد با استفاده از Gas Sampling Pump با در نظر گرفتن تصحیحات دمایی و رطوبت شامل:
  • CO2, CO, H2O, O2, Hg, SO2, …
  • H2S در محدوده 0-400,000 ppm

ترکیبات مختلف گوگردی شامل:

 • Butyl mercaptan
 • tert-Butyl mercaptan
 • Ethyl mercaptan
 • Isopropyl mercaptan
 • 2-Mercaptoethanol
 • Methyl mercaptan
 • Propyl mercaptan
 • Carbonyl Sulphide, COS

ترکیبات مختلف آمونیاک شامل:

 • Ammonia
 • Dimethylamine
 • N,N-Dimethylethylamine
 • Hydrazine
 • Methylamine
 • Triethylamine
 • Trimethylamine
فهرست